Skip to main content

МАРАНАТА ТРАНСПОРТ ГРУП ООД има социален ангажимент към различни каузи и проекти.

Грижата за доброто на обществото, в което живеем и подкрепата към отделни личности в нужда, е не просто пожелателна. Ценностите и принципите на фирмата задължават активна социална отговорност.

МАРАНАТА ТРАНСПОРТ ГРУП ООД подкрепя следните проекти:

Сдружение „Интегра БДС“ се старае да предостави реални възможности за стартиране на малък бизнес и бизнес-консултантски услуги за хора в неравностойно положение, които имат предприемачески дух. Началото в България е поставено през 2000 г. и понастоящем се развиват следните основни програми „Малък и среден бизнес“, „Насърчаване на предприемачеството сред жени в неравностойно положение“, „Интегриране на младежи в неравностойно положение в обществото“.

Училище „Петко Р. Славейков“ предлага качествено и достъпно образование, съчетано с приятелска атмосфера и добра материална база. Целта е да е издигане на следващото поколение лидери в сферите на образованието, политиката и бизнеса, на основата на християнска етика и духовни ценности, в контекста на партньорство с родителите и личния пример на преподавателите.

„Скрипчър Юниън“ – международно движение, основано преди 140 години – работещо в над 120 страни. Основната цел е работата с деца, младежи и семейства и тяхното насърчаване да живеят ежедневно според християнските принципи.