Skip to main content

2011г–ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ.

Разширяване на дейността и отваряне на офис в Букурещ, Румъния.

2010г–НОВ ОФИС НА „МАРАНАТА ЛОДЖИСТИК“ ООД.

Преместване в нов офис и отваряне на нов склад на „Мараната Лоджистик“ ООД

2006г–РАЗГРЪЩАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В ЦЯЛА ЕВРОПА.

Разрастване на управленския екип, развитие на човешките ресурси, затвърждаване на добрите партньорства.

2005г–РАЗВИВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.

Развиване на човешките ресурси, разрастване на екипа, привличане на нови кадри.

2004г–РАЗШИРЯВАНЕ НА МРЕЖАТА ОТ ПАРТНЬОРИ В ЕВРОПА

Разширяване на мрежата от партньори в Европа и разрастване на транспортните дейности.

2002г–НАЧАЛО НА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДАТСКИ ЛОГИСТИЧЕН ГИГАНТ.

Начало на сътрудничество с датски логистичен гигант и други ключови партньори от Скандинавия.

2001г–СТАРТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ.

Стартиране на дейността на „Мараната Лоджистик“ ООД от Ивайло Иванов