Skip to main content

Интервю с Милена Миронова – част от управленския екип в МАРАНАТА ТРАНСПОРТ ГРУП ООД, отдел „Износ“

Опиши себе си с няколко изречения.

Родена съм в гр. Кюстендил. През 1995 г. завърших средното си образование в Икономически техникум – специалност „Пазарна икономика с разширено изучаване на английски език“. Висше образование получих в „УНСС“ , гр. София. Сега съм част от екипа на„Мараната Транспорт Груп“ ООД. През годините съм работила в няколко спедиторски фирми.

Как се насочи към спедицията като бранш?

След завършването на висше образование със специалност „Икономика и управление на транспорта“, сравнително случайно попаднах в спедицията като професия. Заедно с няколко мои състуденти участвахме в разработването на проект на „УНСС“ към „Министерство на транспорта“ относно задание за изготвянето на „Транспортна стратегия на България“. Това бе солидна практическа подготовка за транспортния бранш. Последва студентска практика в една от най-големите международни спедиции в България. Тя стана и моето първо работно място. Професията се оказа интригуваща и динамична – с възможност за развитие на много индивидуални професионални качества за един млад човек. Придобива се безценен опит от постоянно общуване с клиенти и колеги от други страни и култури.

Важни уроци, които си научила през годините?

Научих някои важни уроци както в чисто човешки план, така и в професионален. Едно от най-важните неща е силата на човешкия фактор. Добре мотивираният служител – материално и емоционално , може да постигне невероятни резултати в една не толкова добре организирана или наложена фирма като набор от предлагани услуги в бранша. Вярно е и твърдението, че един демотивиран служител в голяма и наложена на пазара фирма с перфектна организация, постига посредствени за капацитета на фирмата резултати. Друг важен момент са професионалните отношения мениджър – служител. Много е важно мениджърът да не притиска служителите със сухи теории за работата и нереалистични задачи и цели. Напротив, необходима е постоянна обмяна на информация, защото мениджърът е този, който има общата визия и знания за насоките на развитие и работа на фирмата. Служителят от своя страна е „топлата връзка“ за клиентите, за текущото състояние на пазара и факторите, влияещи върху него. Именно от взаимодействието на двете страни се получават добри управленски решения, ефективност и удовлетвореност на хората. Разрешават се зараждащи се проблеми и конфликти навреме, създава се атмосфера на сигурност и концентрация на усилията към нови цели.

Как започна работа в„Мараната Транспорт Груп“ ООД?

В „Мараната Лоджистик“ започнах работа през 2004 година. Към онзи момент в професионален план изпитвах известни колебания дали да продължа да се развивам в тази професия или да се насоча към друга. Тогава дойде предложението за работа от собственика Ивайло Иванов, стартирал 3 години преди това своята спедиторска фирма. Той е позитивен и енергичен човек, с много професионален опит и качества. С радост приех. След изминалите години работа с този екип, мога да кажа, че отново бих направила същия избор.

Какво означава за теб „Мараната Транспорт Груп“ ООД?

Това не е само място за професионална реализация. Тук човек е част от едно голямо семейство. В екипа, който изградихме, хората са сплотени, трудолюбиви и добронамерени. Не твърдя, че всичко е една идилична картина, не. Както всички, и ние имаме ежедневни трудности и проблеми, но винаги намираме начин да ги разрешим заедно. Стараем се хората да се чувстват сигурни и спокойни на работното си място. Това за мен лично вече като част от управленския екип на фирмата, е много важно условие и индикатор за успешен мениджмънт, и резултатите го показват.

Какво отличава „Мараната Транспорт Груп“ ООД от другите спедиции?

Опитваме се да изграждаме лично, специално отношение към клиента, спазвайки принципите на коректност и честност, независимо от ситуацията. Разбира се, задачата е доста трудна, имайки предвид спецификите на транспортния бранш и жестоката конкурентна среда. Основен принос в изпълнението на тази задача са залегналите християнски ценности и убеждения на хората от фирмата, които те следват не само в личен, но и в професионален план.

Какво е нужно за изграждането на добър екип?

Необходимо е да бъде даден правилен практически пример от управленския персонал – мениджъри и преки ръководители. На второ място – служителите да бъдат добре обучени, както стратегически относно целите на фирмата, така и в най-малките детайли на работата. На трето място е важно на служителите да бъде дадена свободата да поемат рискове и инициатива без страх в работата си, дори с цената на реализирана загуба в определени моменти. Така хората се научават да носят отговорност, да бъдат креативни и пълноценни. В този процес ролята на мениджъра е основополагаща. За служителя, мениджърът не трябва да бъде този висшестоящ, който ще го следи какво ще направи и къде ще сбърка, за да му даде отрицателна оценка, а напротив – трябва да бъде добър съветник и колега, на когото може да се разчита за съдействие и информация, който знае какво може, как и кога да го направи. Едновременно с това в никакъв случай не бива да отпада отговорността за спазване на инструкциите и изискванията на мениджъра.

Какви са прогнозите ти за бъдещето на бизнеса?

Очакванията ми за края на тази година са за добри резултати, в сравнение с изминалите 2 трудни години. Основание за това ми дава настъпилото раздвижване на пазара последните няколко месеца, което смятам че ще продължи до края на годината със същите темпове. Опасна точка в работата обаче си остава междуфирмената задлъжнялост. Поради това, за успешно завършване на годината, е много важна строгата финaнсова дисциплина. Най-вече се касае за събираемостта на плащанията от клиенти. За нашия бранш това важи с особена сила заради лесно натрупващите се обороти като суми.

С какво се занимаваш извън офиса?

Извън работата имам позабравени интереси и занимания. Едно от тях е четенето на книги. Може някой да го смята за малко старомодно занимание при наличието на всякаква информация и книги в интернет, филми и т.н. Не отричам ползата от интернет в никакъв случай. За мен обаче всичко това не може да замени очарованието на книгата на хартия – свободата на въображението и емоциите, която тя дава на четящия, без наложени от друг стереотипи и образи. Обичам също така да гледам най-различни образователни и природонаучни канали, когато имам тази възможност.

Пожелание към читателите на блога на „Мараната Транспорт Груп“ ООД?

Пожелавам им да бъдат здрави, позитивни и усмихнати, независимо от житейските трудности и предизвикателства, да се стремят да загърбят негативното мислене. То пречи не само на всеки един, но и на нацията ни като цяло. Нека по-често да показват обич и уважение към всеки в ежедневието, не само към най-близките си. Така ще живеем по-добре и по-щастливи. И в този смисъл бих искала да добавя следния цитат:

„Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото… Понеже Небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това… Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на деня злото му.“ (Матей 6:25,32,33,34)